logo        Lahodný cesnak, ktorý nie je cítiť z dychu... 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Benny, s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate pri elektronickom nákupe na www.appetit.sk, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu a zaslanie tovaru.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie s poskytované tretím stranám. Vyplnením nákupného formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti Benny, s.r.o., so sídlom Medená 3, 947 01, Banská Bystrica, IČO: 36628000, DIČ 2021855099, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách. Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať.


ZThkNjU4YT